Bashkia Poliçan

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Bashkia Polican @2017

Drejtoritë
744

Drejtoritë  


Drejtoria Financës

          Sefedin Gjonaj

Drejtoria Juridike, Marrëdhënieve  me Publikun dhe Burimeve Njerëzore

          Anxhela Ibro

Drejtoria e Tatim Taksave

          Anisa Cenollari

Drejtoria e Ujësjellësit

         Klajdi Brahimi


Drejtoria e Planifikimit të Territorit, Planifikimit,Projekteve

         Oligert Dyrmishi

Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe e Mirëmbajtjes së Rrugëve


          Refat Braho