Bashkia Poliçan

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Bashkia Polican @2017

Keshili Bashkiak
1737

1.PËRBËRJA E KËSHILLIT

Këshilli i Bashkisë Poliçan përbëhet nga 15 këshillëtarë, të cilët zgjidhen për një periudhë 4 –vjeçare. Mandati i këshilltarit është i vlefshëm nga momenti betimit dhe nënshkrimit, deri në momentin që do të konstituohet këshilli pasardhës.

Sipas rezultatit zgjedhjeve vendore të vitit 2015, përbërja e këshillit bashkiak Poliçan renditur sipas partive / aleancave rezulton:

Natasha Adem Xhafkollari – Partia Socialiste e Shqiperise(PS)

Muharrem Islam Senka – Partia Socialiste e Shqiperise(PS)

Mimoza Myftar Lulaj – Partia Socialiste e Shqiperise(PS)

Bajram Pellumb Dollani – Partia Socialiste (PS)

Ermiona Thoma Taho – Partia Socialiste (PS)

Hajri Xhevit Bregu – Partia Socialiste E Vërtetë 91 (PSV 91)

Selvi Muharrem Turhani

Defrim Syti Hysenbelli


Altin Hekuran Mema – Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI)

Esmeralda Musa Hoxha – Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI)

Refat Ali Spahihu – Lëvizja Socialiste për Integrim (LSI)

Haredin Ramis Avdylaj – Partia Socialiste e Vertete 91

Shkelqim Shefqet Ismailaj – Partia Fryma e Re Demokratike

Libonike Hair Nurellari – Partia Demokratike

Shefit Kasem Gorezi – Partia Demokratike

1.1 Sipas gjinisë

Në përbërjen e Këshillit bashkiak Poliçan femrat përfaqësohen me 6 këshilltare dhe këshilltaret meshkuj janë 9. Kjo përbërje gjinore nuk është fort e përshtatshme, sepse femrat në totalin e popullsisë së qytetit zënë një numër më të madh sesa meshkujt.

Raporti femer/mashkull i paraqitur ne grafik

1.2 PËRBËRJA E KOMISIONEVE (emërtimi dhe përbërja, sipas partive)

  • KOMISIONI EKONOMIK DHE I KONTROLLIT FINANCIAR (5 ANËTARË)
  1. Defrim Hysenbelli Kryetar (PS)
  2. Bajram Dollani N/kryetar (PS)
  3. Muharrem Senka Anëtare (PS)
  4. Libonika Lurellari Anëtar (PD)
  5. Hajredin Avdylaj Anëtare (PSV-91)
  • KOMISIONI I SHЁRBIMEVE, ZHVILLIMIT URBANISTIK DHE STREHIMIT (3 ANËTARË)
  1. Altin Mema Kryetar (LSI)

2. Vendimet e Këshillit Bashkiak 2017