Bashkia Poliçan

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Bashkia Polican @2017

Nënkryetari
2028

Luljeta Xhaja u lind me 14.01.1987 ne qytetin e Poliçanit. Ka mbaruar studimet e larta ne Universitetin e Vlorës në Fakultetin e Drejtesise dega Juridik. Ka mbajtur pozicionin e Drejtorit te marrëdhenieve me publikun dhe Drejtor Juridike dhe shërbimeve të brendshme mbështetese. Znj. Luljeta mban titullin e Juristes. Që prej vitit 2013 eshte Nënkryetar në Bashkinë Poliçan.