Bashkia Poliçan

en_US
en
off
Mobile View
Desktop View
 

Bashkia Polican @2017

Zyra e Gjëndjes Civile
1992

Certifikate per lidhje martese midis dy shtetasve shqiptar

Lista e dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Polican

Certifikate lidhje martese midis 1 shtetasi shqiptar dhe 1 te huaj 

Lista e dokumentave :
- Kopje të mjetit të identifikimit
- Çertifikatë që tregon se është i lirë për lidhje në martesë
- Vërtetim banimi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Polican

Certifikate martese midis 2 shtetasve te huaj

Lista e dokumentave :
- Kopje të mjetit të identifikimit të njërit prej bashkëshortëve 
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë PolicanCertifikate nga arshiva e gjendjes civile

Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti 
Vendi : Pranë Bashkisë Polican ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican.

Pajisje me procesverbal per njohje atesie

Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti 
- Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Pajisje me procesverbal per bashkim familjar

Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti 
- Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Pajisje me procesverbal per vecim familjar

Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti 
- Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Regjistrim I lindjeve prane Zyres se Gjendjes Civile

Lista e dokumentave
1- Për lindjet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Skedën e lindjes të lëshuar nga mjeku pasi është dokumenti që vërteton lindjen e shtetasve 
2- Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Shqipërisë nga shtetas Shqiptarë me banim të përhershëm në Shqipëri ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku ka ndodhur lindja) 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme 
- Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë 
a) Legalizuar me vulë Apostile 
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar 
- Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Vertetim I njejti person

Lista e dokumentave
- Fotokopje dokumentit të identifikimit
- Çertifikatë personale ose familjare me shënimin përkates të korigjimit të emrit /mbiemrit / datëlindjes/ vendlindjes nga Zyra e Gjendes Civile ku është bërë korigjimi apo ndryshimi
Afati: 10 ditë
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Certifikate personale

Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti 
Afati kohor - në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Bashkisë Polican ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Certifikate familjare

Lista dokumentave:
- Kartë Identiteti të personit që kërkon çertifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj çertifikate 
Afati Kohor : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Bashkisë Polican ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican

Certifikate martese

Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore 
Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Bashkisë Polican ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Polican.

Pajisje me certifikate nga arshiva e Gjendjes Civile per aktet e mbajtura ne Rregjistrin Kombetar te Gjendjes Civile pas Vitit 2009

Lista dokumentave : 
- Kartë Identiteti 
Afati : Në momentin e aplikimit 
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë